onsdag 10 november 2010

ISAF konferensen i Aten - Mattias Dahlström rapporterar om tuffare tag för VM

ISAF:s årliga konferens pågår just nu i Athen. Alla länder och Int. klasser har rätt att lämna förslag. I år har över 200 förslag kommit in. Under veckan diskuteras förslagen i de olika expertkommittéerna. Rekommendationer lämnas till Council som fattar de slutgiltiga besluten sist på konferensen. Council består av representanter från alla nationsgrupper. Sveriges grupp har två platser som just nu innehas av Finland och Norge.

Först ut var Classes Committee där förslaget om att ställa högre krav för att anordna VM diskuterades länge. Hittills har de klasser som uppfyllt kraven för att vara internationella haft rätt att anordna VM med vissa restriktioner. Förslaget bygger på att knyta rätten att anordna VM direkt till deltagarantalet och nationsdistributionen på föregående VM. Ungefär på samma sätt som SM status i Sverige.

En fjärdedel av de ca 100 VM (inkl. women, youth, master etc) som årligen seglas kan ligga i farozonen. Som väntat så ogillades förslaget av Classes Committee men det skall utvärderas av fler kommittéer och det slutgiltiga beslutet fattas av Council.

Mattias

Inga kommentarer: