onsdag 10 augusti 2016

Var med och påverka ORCi

Varje år så samlar ORC in de olika landsförbundens förbättringsförslag på ORC racing. Det kan vara förslag på hur mättekniska, resultatberäkningsförbättringar, klassindelningar etc. där det föreslås ändringar.

Svenska Havskappseglingsförbundet samlar just nu in medlemmarnas men även andras idéer om hur ORC bör ändras för att förbättras.

Vill ni inte eller kan inte använda det inbäddade formuläret här på Öresund Regatta så kan ni hitta samma på den här länken:
http://www.svensksegling.se/Klassforbundssidor1/svenskahavskappseglingsforbundet/Nyheter/Egnanyheter/CallforSubmissionsforAGM2016/
Inga kommentarer: