lördag 27 augusti 2016

Saltholm Runt 2016 - lätta vindar och många fick DNF eller bröt

Mats Johnsson och Anders Rydlöv körde double handed i X-35 utan spinnaker och vinner årets Saltholm Runt 2016.

 
X-drive vid målgången.

Årets upplaga seglades motsols med sydgående ström. Prognosen utlovade lätta vindar i det närmaste bleke vid lunchtid. Seglingsledningen förlängde sista målgångstid till 18:00 igår men många blev ändå snuvade på målgångstiden när klockan rann över 18:00. Det var trixigt att hitta vindarna på Saltholm västra sida i Drogden rännan. 
Bland annat Antheor hittade ett fint spår som i slutet åts upp när vinden vred emot och X-99 Mille fick fin vind längs Pepparholmen och tog ifatt hela ledningen. Saltholm Runt är aldrig över förrän vid målgång.

Snabbast kölbåt runt banan var sportbåten T-780 från Wikens BS med Jonas Lovén vid pinnen. Det var den enda båten i klassen som kom i mål i tid och det blev på så vis klasseger. Snabbast av alla var Anders Roths trimaran Farrier 32 som kom runt på 5h 41min 35sek. En timme och 48min snabbare än T-780. 
 
Kim Rasmussen i X-99an Mille visade att man ska aldrig ge upp på Saltholm Runt. De gjorde en fin upphämtning och slutade trea i stora klassen. 

Grymmast var det för Mikael Håkansson i sin J-92. 40 sek efter maxtiden gick de i mål.

Nästa år är Grynet med igen. En begravning i familjen gjorde att vi ställde in det i år.

Resultaten:
http://www.mss.m.se/globalassets/malmo-segel-sallskap---segling/dokument/2016/2016-saltholm-runt/resultat_klass.pdf

21 kommentarer:

Anonym sa...

KSR är till för att skapa rättvisa kappseglingar med kända förutsättningar. Hur kan kappseglingsledningen göra en sån fatal miss och snuva så många hårt kämpande besättningar på en bra upplevelse? Går en båt i mål inom maxtiden (i detta fall före kl 18) ska alla båtar som går i mål därefter räknas. Detta är en gammal, välkänd och välbeprövade regel. Ingen ändring fanns i NoR om detta. Man undrar hur många som kommer till start nästa år!

35 MAXIMITID OCH POÄNG
Om någon båt seglar banan i överensstämmelse med regel 28 och går i mål inom maximitiden, om det nns en sådan, ska alla båtar som går i mål ges poäng enligt sin placering i mål om inte kappseglingen annulleras. Om ingen båt går i mål inom maximitiden ska kappseglingskommittén annullera kappseglingen.

Anders Nilsson sa...

Seglingsföreskrifterna som gäller. Kolla där.

Anonym sa...

Där står "maxtid för målgång". Det måste väl ändå tolkas som maximitid ihop med de regler man sagt gäller för regattan dvs ISAF kappseglingstegler 2013-16, regel 35 enligt ovan. Att hemmasnickra egna konstiga regler/tolkningar utan att vara extremt tydlig bör man nog akta sig om man vill framstå som seriös.

Anonym sa...

Nu ligger seglingsföreskrifterna i båten, men om det står så, så är det uppenbarligen ett misstag av arrangören. Och om avsikten var att VARJE båt ska gå i mål före 18:00, så hade arrangören lika gärna kunna skriva: Kappseglingen är i huvudsak riktad till snabba båtar med SRS 1.23 och uppåt.. Typ..

Min sambo som seglade med på Jubilon är ny för kappseglingssporten, och hon fann detta för mycket märkligt. Hon framförde sin synpunkt till tävlingsledningen och gav förslag på exempelvis banavkortning. Det gick inte, sa arrangören. När hon gav konkreta förslag hur det skulle göras, så fick hon i ansiktet att nästa år så kunde ju hon få sköta arrangemanget.. Lita väl lättkränkt, tänker jag. Vill man utvecklas så måste man kan ta kritik och svälja lite stolthet.

Produkten av detta är många båtar med ledsna och besvikna besättningar. Besättningar som kämpat i dryga åtta timmar, med transportseglingar, med drömmar, pengar och timmar nedlagda för just denna dag.

Vi missade tiden med 40 sekunder och vi hade ett ganska fint resultat på gång, men jag lider framför allt med halvtonnaren Antheor, som missade tiden med cirka 2 minuter, och som enligt mina beräkningar vunnit klassen och totalen med 12 minuters marginal. Med reservation och respekt för andra med lägre SRS som jag inte har koll på. Men det handlar inte bara om resultat, det handlar om respekten att tas i mål efter "lång och trogen tjänst".

Mikael Håkansson

Anders Nilsson sa...

Saltholm Runt har aldrig varit för bara stora båtar. Racet blir däremot en utmanande lång distanskappsegling för de långsammare båtarna om vindarna är svaga.
Hur ni som seglade vill ha racet förbättrat är väl någonting som ni kan ge feed back till MSS på seglarträffarna eller skicka förslagen till MSS på email.
Det är ju som ni uttrycker grymt att haseglat hela dagen utan att få en målgångstid. Det har "alltid" varit det upplägget men det går ju som ni skriver att ändra till ett annat år.
Att kunna korta banan är ju ett förslag men som självklart får tänkas igenom hur man gör det.
I fjol försökte man erbjuda en kortare bana för de som tyckte det var för långt. Det var bara en båt som anmälde sig till det banalternativet om jag minns rätt. Det var just tänkt för mindre båtar.
Nu är jag inte engagerad i Saltholm Runt mer så ni får inte tro att jag tar med mig era synpunkter utan skicka hellre dem till mss@mss.m.se adresserat till Tävlingskommitténs ordf.

Johan sa...

Verkar surt och troligen fel att inte ge placering till Antheor, Jubilon mfl. Regel 28 är ju tydlig. Skall denna ändras måste enligt regel 86 det explicit anges att regel 28 är ändrad. Men det kanske stod så i SF? Vet inte. Som åskådare (det här året) saknar jag publicering av SF, deltagarlista/klassindelning mm så man har möjlighet att följa seglingen./Johan W

Anonym sa...

Såklart får de som har åsikter lämna dessa till MSS. Det var inte min avsikt i alla fall att lasta dig Anders för eller med detta. Det diskuteras ju mycket om SRS och rättvisa i dessa dagar på nätet.. Rättvist till 100% kommer handikappsegling naturligtvis aldrig bli, och inte entyp för den delen heller.. Men grunden i SRS är att båtar med olika prestanda och egenskaper ska kunna segla under så lika förutsättningar som möjligt. Här gavs båtarna inte ens samma förutsättningar, att få gå i mål trots att man stått för kanske den bästa prestationen. Jag tror inte någon seglare vill ha det så, och det är ju seglarna vi måste attrahera om denna sport med minskande deltagande ska överleva. Sporten ska vara omfamnande och inte hånande.

Förslag: (till alla som arrangerar)

Bättre beredskap för banavkortning.
Följ KSR ang Maximitid.
Om arrangemang med seglarmiddag, prisutdelning etc. gör att en absolut sista målgångstid är nödvändig så sätts den med marginal, likt snöret i vasaloppet. Dvs båtar som presterat avsevärt under snitt får DNF. Det är bara att komma överens om procentsats som gräns för underprestation.
(men, enligt mig bättre om varje båt som vill segla i mål, trots att de missar regattamiddag, prisutdelning, får det)

Mikael Håkansson

Anders Nilsson sa...

Jag gick ner och kollade på anslagstavlan i klubben. Det står inget om maxtid i seglingsföreskrifterna utan det står sista målgångstid 17:00. Den är sen ändrad till 18:00 genom ett anslag på anslagstavlan.
Det lär dessutom ha kommunicerats särskilt på rorsmansmötet.

Vad som sen är rättvisast och bäst kan självklart diskuteras.

Anonym sa...

Klaga till vädergudarna istället för på arrangörerna. Vem kan segla förutan vind?

Anonym sa...

Man behöver inte diskutera vad som är rättvist. Det har man redan gjort internationellt och nationellt och utarbetat ett regelsystem. Det är bara att följa de enkla regler som är uppsatta. De flesta känner till och är vana vid KSR 28 och 35. Första båt gick i mål inom utsatt tidsgräns. Skulle tro att man överallt annat än på MSS tolkar "sista målgångstid" som maxtid enligt KSR 35. Vill man ändra någon regel gör man det i SR enligt KSR 86.1b, dvs tydligt och hänvisar det man ändrar. Att hitta på egna regler (utan att kommunicera ut det tydligt) är inte rättvist. Det är oseriöst. Det är inget som behöver diskuteras.

Anonym sa...

Tja, om man bara är en gnällspik så kan man ju vända sig till vädergudarna. Men om man vill påverka och skapa förändring och utveckling, så är nog arrangörerna en bättre mottagare..

Anonym sa...

Rätt, rättviseaspekten behöver inte ens diskuteras! +1

Mikael Håkansson

Anders Nilsson sa...

I ORC-mästerskapen är rekommendationen att man får man en individuell maxtid.

Anonym sa...

Hela Saltholm runt är snart nere i 15-20 båtar, lockar inte alls, vad har hänt sedan 80-talet, 90-talet med den regattan - INGENTING förutom att deltagarantalet minskar och en allt mossigare arrangör år för år - inte precis speciellt positivt för det som en gång i tiden var landets 3:e största kappseglings klubb. Är absolut inte det längre på något sätt. Det racet är förbi sedan många år...

Anonym sa...

Ungefär så här ska ska formuleringen låta om man frångår KSR 35 (taget från en seglingsföreskrift där arrangören vet vad som gäller):

"13. Tidsbegränsning
13.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.
13.2 En båt som inte går i mål inom 30 minuter, efter det att den första båt i klassen
som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar
KSR 35 och A4."

MSS bör absolut kontakta seglingsförbundet och kolla upp vad som gäller inför nästa år om inte förr.

Anders Nilsson sa...

Ja, någonting i den stilen är säkert en lämplig text.
Nu får man ta sig en funderare på hur dessa tider sätts och hur det ska se ut i en SRS-klass så snabbaste och långsammaste båten får ungefär samma chans. Särskilt om det är stor spridning i klassen.

Anders Rydlöv sa...

MSS beklagar självfallet att så många inte hann i mål!

Regel 35 är tydlig. Om en båt klarar maxtiden ska alla andra som går i mål få sin placering och poäng får man genom AppendixA.
Nu är det emellertid så att 35 är en regel som får ändras av SI. Det finns olika sorters kappsegling. Med tanke på allt ska fixas efter målgång (protester, korvgrillning m öl, resultaträkning, pirizegiving så är det inte rimligt att båtarna kommer in kl21 lördag kväll. Då funkar ingenting! Så på Saltholm runt tillämpar MSS "Ingen målgång efter 18" som det blev justerat till efter att MSS tittat på vindprognosen. Dvs man slutar ta båtar i mål kl18. Det är lättförståeligt, OK enligt KSR att ändra 35 och alla visste att det var kl18 som gällde. Det gynnar de snabba båtarna såväl totalt som i klassen när det gäller att hinna i mål. Bleket gynnar annars de långsamma. Arrangörens enda lilla fel är att det ska stå att man ändrar en regel om man gör det. "detta ändrar regel 35" tex. Med tanke på tydlighet....! Nu var det möjligt att fråga ang detta redan före seglingen el på rorsmötet om det var oklart. Min uppfattning är att det var OK och besluten grundas på högsta möjlig kompetens inom området. Det är också en fråga som arrangören äger.

Jag tror för min del att SR ska seglas enligt traditionen och inte kortas. Var och en får besluta om man kan hinna fullfölja inom maxtiden.

Exemplet ovan från "anonym" är ju från bansegling och funkar bra där.. man hade dock behövt extremt långt intervall (2,5h?) för att det skulle tillåta många att komma in här. Och det som styr kl18 är bara att allt ska hinnas fixas innan alla har åkt hem. Enkelt.

Tack alla som seglade! Tack till arrangörerna! Tack för stort intresse för Saltholm runt, det kom många båtar till slut!

Anders R

Anonym sa...

Tack Anders Rydlov!

Fint och tydligt inlägg. Jag kan också känna igen mig i regeltolkningen!

Jag vill som tillägg då framföra att jag som seglare, min besättning samt många andra seglare jag pratat med, önskar att inga sådana ändringar görs. Det är värt att skjuta på det sociala paketet några timmar. Denna obelägenhet står inte i proportion till det tråkiga i att snuvas sin placering efter en lång dag på havet. Den extratid som ges för senare båtar måste vara i den häraden att en toppresterande H-båt exempelvis, får sin målgång. Det har hela tiden varit kärnan i mina synpunkter, inte att leta fel eller syndabockar.

För övrigt, tack till MSS och alla som arbetat för årets Saltholm Runt, och tack alla seglare för härliga dueller på vattnet. Vi rörde trots allt på oss för det mesta, om än i långsamt tempo.. :)

Mikael Håkansson

Anders Nilsson sa...

Det är ju egentligen två frågor i det här som jag ser det:
1. Hur får man minst antal DNF?
2. Vilken metod är rättvisast?

1. Efter att ha kollat på gamla tider på Saltholm Runt så riskerar man om har till exempel 1 timme på sig efter klassens första båt i mål att det blir DNF på båtar som hinner in innan kl 18:00.
Säg att starten går kl 10:00 och texten är:
13. Tidsbegränsning
13.1 Maximitiden för första båt i mål är 7 timmar.
13.2 En båt som inte går i mål inom 60 minuter, efter det att den första båt i klassen
som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar
KSR 35 och A4.

Då riskerar man att få en båtar med DNF om första båt går i mål kl 14:30 ett år medvind. Det vill vi ju inte heller.
Det blir nog ofrånkomligt att det måste finnas ett sätt att avkorta banan om alla ska få en placering om man inte vill hålla på hela natten.

2. Efter att ha kollat på tider så undrar jag om vi faktiskt inte får in flest båtar med metoden som tillämpas men som sagt. Det får väl diskuteras under höstens möten i tävlingskommittén.

Gian Pinotti sa...

Satt och funderade lite på det här.
Seglade med Antheor och vi hade en fantastisk dag på sundet.
Vi missade mållinjen med 2min vilket var surt värre.

Två saker slår mig när det gäller kappseglingar i svaga vindar.
Det ena är.
Jag förstår inte dom som tar ner seglen och startar motorn och bryter för att det känns kass, att man ligger sist eller att man inte har en chans längre osv. Att bryta en segling för svag vind finns inte på min karta.
Jag seglar för att ge mina konkurrenter en så hård match som möjligt och jag förutsätter att mina konkurrenter gör det samma gentemot mig. Det är liksom premisserna för att tävla, annars kan man lika bra sitta hemma. Samtidigt så vill jag om jag kan hjälpa mina konkurrenter med råd, tankar och idéer så att dom kan segla snabbare runt banan, det gör att jag också måste skärpa till mig och bli bättre. Jag förstår att man bryter pga. sjukdom, något går sänder så att det inte går att segla längre. Ta exemplet ”Mille”. Vi hittade ett spår efter Flakfort. Vid Nordre röse var dom som en liten prick bakom oss på horisonten. När vi rundade Pepparholmen var dom ikapp. Mille gav inte upp, stor respekt. Fantastiskt kämpat. Fantastiskt kämpat av alla som verkligen ville ta sig imål.
Det andra är.
Seglarna orkar sitta i sina båtar i 8, 10, 12 timmar och gneta för att försöka slå konkurrenterna men inte dom som tar oss i mål och som skall räkna ut resultatet.
Det sätts en tidsgräns för seglingen så att det skall hinnas med att äta korv (mycket gott var det) och prisutdelning och en fest som avslutar dagen. Ingen dålig dag. Fast jag sitter hellre i båten 12, 14 timmar och kappseglar och skippar korv och fest. Det ar därför som jag har valt att kappsegla och avsatt den dagen till det.

Min slutsats är. Låt seglarna göra upp om resultatet och inte en tidsbegränsning på seglingen.
Det här är mina personliga tankar och delar av min värdegrund för att tävla.
Jan Pinotti // Del av Antheors ständiga besättning

Anonym sa...

+1 Jan Pinotti

/Mikael Håkansson