onsdag 31 augusti 2016

Stiltje inget drömläge för någon arrangör - det här gäller för målgångstider

Efter en mycket lång Facebooktråd så tänkte jag att det måste redas ut en gång för alla vad som gäller. Jag ringde Patrik Schander, Svensk Segling, för att reda ut det hela.
Enligt Patrik fungerar Kappseglingsreglerna så här:

Det finns egentligen två sätt att göra sin SI på i en distanskappsegling. Den ena är att använda sig av Appendix S eller inte.
Kör man efter appendix S så är texten så här:

S14 TIDSBEGRÄNSNING 
S14.1 (Seglingsföreskrifterna anger maximitiderna för respektive klass.)
S14.2 En båt som inte går i mål inom 30 minuter efter det att den första båt som seglat banan gått i mål räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35 och A4.

då gäller inte regel 35 nedan.

35 MAXIMITID OCH POÄNG
Om någon båt seglar banan i överensstämmelse med regel 28 och går i mål inom maximitiden, om det finns en sådan, ska alla båtar som går i mål ges poäng enligt sin placering i mål om inte kappseglingen annulleras. Om ingen båt går i mål inom maximitiden ska kappseglingskommittén annullera kappseglingen

Kör man efter Appendix S och har en maximitid kl 18:00 så får resten i klassen 30min på sig att gå i mål efter klassens första båts målgång.
Exempel:
Om första båten i klassen går i mål klockan 17:15 så är det bara båtarna 17:15-17:45 som får en placering.

Om man inte kör efter Appendix S så gäller regel 35 om man inte följer följande text från Svensk Seglings mallar utan Appendix S:
14. Tidsbegränsning
14.1 Maximitiden för första båt i mål är … minuter.
Ange dubbla tiden mot den tid som är angiven i 9.3.
Ange vid behov för olika klasser.
14.2 En båt som inte går i mål inom … minuter, efter det att den första båt som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35 och A4.

SRS har också sina egna mallar och där är förslaget till text:
14.1 Maximitiden för första båt i mål är … minuter.
Ange dubbla tiden mot den tid som är angiven i 9.3.
Ange vid behov för olika klasser.

14.1 Maximitiden för första båt i mål är klockan …...
Ange vid behov för olika klasser.

14.2 En båt som inte går i mål inom … minuter, efter det att den första båt som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35 och KSR Appendix A4.
Ange halva den tid som är angiven i 9.3.

Har man har skrivet i SF att sista målgångstid till 18:00 och att man ändrar KSR 35 och KSR Appendix A4 så är det bara båtarna som går i mål före 18:00 som gått i mål. Om man skriver att regel 35 ändras så innebär detta att mållinjen tas bort så att säga. Övriga kan inte gå i mål och får DNF.
Många arrangörer missar här och tänker att det är bara båtarna som gått i mål som ges poäng. Så ska inte KSR 35 tolkas.
Enligt Patrik Schander så är det viktigt att man skriver att det ändrar KSR 35 om man vill stänga vid en viss tid.

Den stora frågan som de flesta arrangörer brottas med är hur gör man när stiltje är de facto? Man har ju alltid ambitionen att få så många båtar som möjligt med placering.
Med tanke på reglerna så är då den stora frågan vad seglarna tycker är bästa lösningen när racet i princip inte går att genomföra som planerat.
Korta banan? Köra efter Appendix S med en maximitid? Köra utan Appendix S med en definitiv tid och ändring av KSR35? Hålla på tills alla tröttnat på banan?
Det finns naturligtvis en del praktiska aspekter som att klasser som gått i mål vill få klarat av prisutdelningar, få sin korv och öl, ideellt arbetande arrangörer som inte kan lägga hela lördagskvällen etc.
Orkar de snabba klasserna vänta på de långsamma? Ska starttiderna anpassas så alla kommer i mål ungefär samtidigt? Hur gör man med jaktstart?

4 kommentarer:

Pelle sa...

Det är nog så att de flesta tänker Appendix S när de pratar om hur det fungerar normalt.
Det fungerar i praktiken inte att köra distanskappsegling efter Appendix S.

Om man kör efter SRS mallen så skulle tiden då vara tex planerad tid vara 5 timmar och maximitiden då vara 10 timmar eller ett klockslag som är 10timmar efter start. Vid en start av Saltholm Runt klockan 10:00 innebär det en maximitid 20:00 och sista båt i mål 22:30.

Är det inte här knuten sitter. Nämligen att en så lång segling som Saltholm Runt är behöver mer tid eller snabbare båtar.

Anders B sa...

Det är kanske ett skäl till att söndagen var reservdag på den gamla goda tiden. Då båtarna generellt var långsammare och risken att inte komma runt var större. Bra att du har tagit upp den formella sidan Anders! Kan kortare bana för dom mindre båtarna vara en lösning, TOR Flakfort är knappt 20NM. En reservbana att ta till för alla eller kanske enbart dom mindre båtarna när vindprognosen säger svag vind? I normalvind seglar alla runt Saltholm!

Anonym sa...

Ja, super att du kollat upp detta Anders!

Undrar om det inte är så att appendix S i huvudsak är tänkt till entypssegling med 30 minuters gränsen? I handboken för kappseglingsfunktionärer utgiven av förbundet, så tror jag att det står att detta gäller för tävlingar som inte seglas med respit. Och 30 minuters marginal mot första båt känns ju som ett rimligt snöre (min tidigare jämförelse med Vasaloppet) i entypssammanhang, men inte alls i respitsammanhang.

Det blir ju klurigt att få ihop alla önskemål, såklart. En kompromiss kommer det bli på ett eller annat sätt. Men så långt jag har funderat nu, så kan då inte jag komma på något mer fair, än att man utgår från den långsammaste båten som anmält sig. Om arrangören måste ha en absolut sista tid för det sociala paketet, säg 18:00, så räknar man bakvägen från båt med lägst SRS för att få fram Maximitid för första båt i mål.

Maximitid för första båt i mål = X
Maximitid för sista båt i mål = 18:00

Båt med 1.00 SRS startar 09:30
Båt med 1.40 SRS startar 10:00

08:30:00 / 1,4 = 06:04:17

X = 10:00:00 + 06:04:17

X = 16:04:17

Finns såklart en risk för 1.40 båten tabbar sig rejält, eller tom bryter, och vips har vi inga båtar i mål. Men med det i åtanke får arrangören slå knut på sig själv för att ha så god marginal som möjligt. Jag tycker ändå det skulle vara mest fair och en signal till alla småbåtar att de i allra högsta grad är välkomna.

För att undvika katastrofscenariot ovan, så kan också en banavkortning göras när prognosen är dålig. Man borde i Saltholm-fallet kunna korta banan med 20% och fortfarande segla runt hela Saltholmen.

Man kan också tänka sig att sätta maxtiderna per klass, eller som du skrev Anders, per båt. Om IT-stöden hade funktionen inbyggd hade det ju varit lätt som en plätt, lite mer jobb manuellt.

Alternativ mållinje är såklart bättre än scenariot ovan också.

Personligen seglar jag gärna vidare tills jag är i mål, så länge jag orkar, kan och hungern inte knäcker mig. Ingen tidsgräns alltså.

Finns säkert aspekter som jag helt förbisett i denna spaning.. :)

Mikael Håkansson

Anders Nilsson sa...

Det blir nya regler till nästa år och det verkar som World Sailing kommer att ha ett internationellt appendix S och då får vi lära om. Idé att gå på vinterns regelkurser alltså.
Det tycker jag blir bra för som nu har alla nationer sina egna och när vi seglar i Danmark och Tyskland är det inte samma som i Sverige. De nationella reglernas Appendix S finns bara på det egna språket.