onsdag 23 mars 2016

Bokklubben Grynet - Taktik för Kappsegling - Mark Rushall - Kapitel 4, Att använda kompassen

Kapitel 4 handlar om att använda kompassen för att detektera vindvriden och vindens vridningsmönster.
Egentligen så kan man kondensera ner kapitlet till att få koll på:
- Hög och låg kurs
- Periodiciteten vid pendlande skift
med hjälp av kompassen.
För att detektera successiva skift och vindböjar får man nästan ha seglat racet för att kunna säga något från kompassen. Att vinden pendlar och drar sig höger eller vänster kan man naturligtvis också upptäcka över dagen.


The definition of variable explained in 15 seconds... #frustrating
Publicerat av Live Sail Die den 12 mars 2016
Just vindskiftens periodicitet är helt avgörande. I boken är det verkligen välstrukturerat. Det viktiga är om periodiciteten är längre eller kortare än kryssen.
Längre periodicitet än vad det tar att segla kryssen gör att kryssen ska behandlas som successivt skift.

Dyker det sen upp moln på banan kan ju den tidigare periodiciteten kullkastas helt.
Har man hjälpmedel som Expedition till hjälp så kan man få ut kurvor på hur vinden vridet de senaste 30min eller de senaste 5 timmarna etc.
Uppmärksamhet på vad som händer på banan i form av moln och molngator, att kolla efter vindböjar kring uddar och nerslag från höjder är ju fortfarande grymt viktigt. Som en del i förberedelsen så måste vinden helt klart analyseras med kompass eller andra hjälpmedel som Expedition. Att vara ute i tid måste ju vara nyckeln här.

2 kommentarer:

Pelle sa...

Kör ni med expedition?

Anders Nilsson sa...

Nä, vi har ingen loggning av data från instrumenten.