lördag 20 mars 2010

Öresundsseglaren Hans Natorp blir ny ordförande för Dansk Sejlunion

Hans Natorp blev vald till Dansk sejlunions nye ordförande. Som en seglare från Dragör så kan man bara hoppas på att Hans lyfter fram den outnyttjade potentialen i Danmarks gränser. Som i tyska Flensburg regionen och Öresundsregionen mot Sverige.
Vad ska vi hoppas på?

Inga kommentarer: