måndag 14 november 2016

Regel 42 - pumpning och rocking kvantifierat av WB-sails

Mikko Brummer, WB-sails, postade en video på sin facebooksida där han studerat pumpning. Det står ju klart sedan länge att pumpning är effektivt för att driva båten framåt. Nu har Mikko lyckats kvantifiera det. Kolla in videon längre ner.
Detta gäller alla båtar båtar att det är effektivt sätt. I finnjolle går det att öka den framåtdrivande kraften från 55N till över 180N. Mer än 3 gånger mer alltså.
Mikko Brummer studie gäller vinsten i Finnjolle. Sist jag var med på Melges 24 testade vi effekten och en sak är säker att Melgesen svarar bra på pumpning. Ingen nyhet kanske men i Melgesklassen är det fri pumpning bara på gennakern.
Det är regel 42 som reglerar vad som är tillåtet och klassreglerna men grundregeln är att inga kroppsrörelser är tillåtna som får båten att röra sig framåt om inget annat är tillåtet enligt klassregeln.

Åka båt, rocking, pumpning

Regelboken definierar olika förbjudna rörelser: 

(a) pumping: repeated fanning of any sail either by pulling in and releasing the sail or by vertical or athwartship body movement;

(b) rocking: repeated rolling of the boat, induced by
    (1) body movement,
    (2) repeated adjustment of the sails or centreboard, or
    (3) steering;

(c) ooching: sudden forward body movement, stopped abruptly;

(d) sculling: repeated movement of the helm that is either forceful
or that propels the boat forward or prevents her from moving astern;

(e) repeated tacks or gybes unrelated to changes in the wind or to tactical considerations.

I videon ser vi hur det påverkar seglet. Kolla särskilt in hur luften flödar över toppen på seglet vid pumpningen.


men det finns en del som är undantaget förbuden:

Exceptions
(a) A boat may be rolled to facilitate steering.
(b) A boat’s crew may move their bodies to exaggerate the rolling that facilitates steering the boat through a tack or a gybe, provided that, just after the tack or gybe is completed, the boat’s speed is not greater than it would have been in the absence of the tack or gybe.
(c) Except on a beat to windward, when surfing (rapidly accelerating down the front of a wave) or planing is possible, the boat’s crew may pull in any sail in order to initiate surfing or planing, but each sail may be pulled in only once for each wave or gust of wind.
(d) When a boat is above a close-hauled course and either stationary or moving slowly, she may scull to turn to a closehauled course.
(e) If a batten is inverted, the boat’s crew may pump the sail until the batten is no longer inverted. This action is not permitted if it clearly propels the boat.
(f) A boat may reduce speed by repeatedly moving her helm.

Part 4 OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING 28
(g) Any means of propulsion may be used to help a person or another vessel in danger.
(h) To get clear after grounding or colliding with a vessel or object, a boat may use force applied by her crew or the crew of the other vessel and any equipment other than a propulsion engine. However, the use of an engine may be permitted by rule 42.3(i).
(i) Sailing instructions may, in stated circumstances, permit propulsion using an engine or any other method, provided the boat does not gain a significant advantage in the race.

Undantagen visar att det är en hel del att sticka ut och träna på.
- Få takten i storseglet och spinnaker pumpning att lira för att surfa - ett drag är tillåtet för varje våg och vindby
- Rullslag
- Rullgipp

Ett särskilt tack till Mikko Brummer som lånade mig videon och bilden.

3 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Jag fick en fråga idag på telefon vad kraft blir omgjort till båtfart.
Det blir ju långtifrån 3ggr och det kommer ju att variera med vilken fart båten redan har.
AWS, apperent wind speed, och AWA, apparent wind angle, ändras också av pumpningen så det är inte bara att översätta resultaten till något relativt tal utan det är mer komplext än så.
En fundering jag fick är vad gäller i SRS för entypsbåtar. Är pumpning tillåten om man seglar tex Melges aller inte?

Mikko Brummer sa...

Jag satt segelkraften in i vår VPP för Finn: Statiskt segling vid 10 kn true wind och med 60N kraft ger en boatspeed på 4 kn, pumpning eller rocking 100N ger 4,8 kn och free pumpning 185N 6,7 kn. Jag skall köra om en simulering med ca 6 kn boat speed så vi får en mer realistisk bild av inverkan.

Anders Nilsson sa...

Coolt