torsdag 9 november 2017

ORC European Championship 2019 - Oxelösund Sweden, the weather forcast

Jag kollade på väderstatistiken i Öxelösund och det verkar vara dominerande vind västsydväst under augusti och sjöbris från sydsydöst under 12 knop.

Efter en diskussion med Oxelösundsseglarna i Dehlerklubben stämmer statistiken bra men det är betydligt större variationer över dagen än vad statistiken ger intryck av. Kanske dags att sticka upp och kolla läget till sommarn med Laserjollen?

Inga kommentarer: