måndag 12 februari 2018

ORCi 2018 - större ändringar än vad man först kanske tror

Som en del av förberedelserna så gäller det ju att få koll på ändringarna från 2016 då vi seglade senast.
Det här med att jämföra hur stora förändringarna är från år till år ger då att man inte ser var det barkar i den långsiktiga trenden. Vi har ju fördelen av att kunna följa utvecklingen genom Grynet sen 2013.
I år har ORC fortsatt med att göra så att samtliga båtar går snabbare också gjort det något fördelaktigare för fockbåtarna(de närmar sig) i lättvind.
Om jag kollar på ett enkelt värde som GPH över tiden, på s/sjömil på kryss i 6knop och på kryss i 20 knop, läns i 6 repektive 20 knop så ser man på en intressant trend.
Team Grynet SWE 43s foto.
Respitvärdena påverkar inte bara respittalet utan det man ska ha med sig är också hur det påverkar resultatberäkningen. Vindstyrkan man seglar i bestäms av den snabbaste båten och den kallas då Implied Wind. Sjunker implied wind så flyttas också själva beräkningen i diagrammet till lägre Implied Wind.
Det går alltså inte att jämföra bara GPH mellan olika båtar. Det är endast relevant när båtarna är lika som First 36.7, First 34.7, Salona 37 om båtarna är lika konfigurerade.
Är båtarna olika konfigurerade så måste jämförelserna göras noggrannare. Ska det göras riktigt noggrant ska man segla en fiktiv bana i resultatdiagrammet med en normerad Implied Wind. Steg ett är att ta ett jämförelse år och sen se hur tidsskillnaden på banan förändras. Då kan man ha en referensbåt som till exempel vinnaren på EM i fjol First 36.7, Malin. Nu har de ju gjort förändringar på båten år från år så det spelar ju till viss del också in. Det kommer man ifrån om man kör på båtens värde de hade 2017 och ändrar och lägger till tex genua.
Klassindelningarnas betydelse har som alltid stor betydelse för resultatet eftersom det avgör vem man möter. Att vara störst båt i klassen anses av många utomstående som viktigast för det blir lättare att segla då. Det är ju så om man bara tänker kryss. Att vara först vid kryssrundningen är ju viktigt men det handlar ju också om att ha kört ostört i fältet. Snabbast kryssbåt gör ju att man får lättare att segla sin egen strategi. Italia 9.98 är ju en mindre båt som är snabba ungefär som Dehler 34SV och ligger alltid högt upp utan att vara störst båt. Det räcker inte med att vara stor båt.
Team Grynet SWE 43s foto.
I diskussionen på Peter Gustafssons Blur så blir analysen rent av snurrig. Båtarna i Class C blir de fakto mindre och mindre. Frågan att ställa sig är väl egentligen hur mycket bly får de lägga ner i Italia 11.98 för att få in henne i Class C. Intressant är också om NM38s Sugar 2 kommer att trilla ur som hittills varit största båtarna men klart underriggade i lättvind. Att J112E skulle vara en vanlig båt är inte sant då de fick reducera focken och hade en ORC-köl istället för standardkölen.
Martin Nilssons Salona 37 med genua fick lasta i mer och mer bly för att få vara med. Nu trillar även Salona 37 med fock Ramdata (Fd Lenco) ur om de inte lastar i ännu mer bly.

Team Grynet SWE 43s foto.
Klassindelningarna 2018
Class A: 16.5 ≥ CDL < 11.6
Class B: 11.6 ≥ CDL < 9.8
Class C:  9.8 ≥ CDL < 8.6 blir då den nya istället för den tidigare övre gränsen på 9.7

Intressant kan jag också tycka är följande punkter med årets förändringar (med mina kommentarer):
  • Minimum Crew Weight is added to the Crew Weight box.
    Det är intressant att man nu inför en minsta besättningsvikt i båtarna. När nya DH-regeln presenterades så hade man dragit slutsatsen att man fick igen på länsarna vad man förlorade på kryssarna. Så fungerade det ju inte i praktiken utan 35-fotsbåtarna kunde ju ösa på med 10man på morgonen när det var +12m/s i Öresund. Likadant kom man med minimibesättning när det var lättvind.
    En bra ändring men på ett mästerskap så kan man ändå inte vikten ändå under veckan.
  • HHW measurement is added on the boat drawing.
Det som är gjort är att HHW Head Sails - Mid Width är tillagt på ritningen. På bilden syns också kravet på mitt bredden och det gör att det går inte att göra hur utbyggbara fockar som helst i ORCi.
  • ORC event management website and ORC Scoring software are recommended for use in 2018 with a plan to have it mandatory starting in 2019.
Den här punkten tog jag med eftersom ORC då skapar sin egen och i princip tar över kvalitetssäkringen av rresultatberäkningarna. Det innebär att alla svenska klubbar som fått utbildning av mig i Cyber Altura nu får lära ett nytt program till 2019.2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant, vad kokar detta ner till. Blir det en satsning från er sida?
Förövrigt verkar det vara ett ganska svalt intresse för ORCI och denna regel att döma av kommentars fältet. Kan det vara för dyrt, för mycket tid och för komplicerat att ställa upp?

Leif

Anders Nilsson sa...

Det är planen.
I Öresund seglas det ORCi enligt nedan senast i höstas.
1. Quinta Anders Bogason KDY, Xp 44
2. Sirena Perter Buhl Vedbæk, SWAN 42
3. Tarok VII Erik Berth KDY, SWAN 45 SD
4. Happy Hour, Steen Christensen KDY, ITALIA 9.98 F
5. Stony 7, Steen Toftebjerg KDY, Xp 44
6. Soldier Blue, Peter Kampmann KDY/HS, XP-38
7. Pelle P, Kim Haugaard Kerteminde, MELGES 32
8. Hansen, Michael Möllmann KDY, X-37
9. Flux II, Mads Lobert, IMX-40

med oss är det då 10 båtar.